God sed kommittén

Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed

 

Per-Åke Brunström EY Ordförande
Kristian Gunnarsson KPMG Ledamot
Pär Sturesson PWC Ledamot
Kjell Johansson Landstinget Dalarna Ledamot
Lisa Berlin
Göteborgs stad Ledamot
Caroline Nyman Norrköpings stad Ledamot
Peter Söderman PWC Ledamot
     

Kontaktuppgifter

   
     

Kommittén följer, dokumenterar, utvecklar och uttolkar och uttalar sig för föreningens räkning i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed.

Kommittén tar gärna emot synpunkter och förslag från medlemskåren


Kommitténs protokoll: