Om SKYREV

 

Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
(SKYREV) bildades hösten 2000.

 


 

 • Föreningen riktar sig till revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.
   
 • Vi har över 350 medlemmar varav över 250 är certifierade.
   
 • Våra medlemmar finns på alla de stora revisionsbyråerna och på kommunala revisionskontor i hela landet.
   
 • Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete.
   
 • Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling.
   
 • Certifieringen är en grundbult i vårt kvalitetsarbete. Den kan också vara vägledande för kompetenskraven vid upphandling av revisionstjänster.
   
 • Vi satsar på medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning och information.
   
 • Vi är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.
   
 • "SKYREV" och "Av Skyrev certifierad kommunal revisor" är registrerade varumärken