Dokumentation årsstämma 2014 med seminarier


Årsstämma 18 september


 


SKYREV Academy 18-19 september


 

18 september

 

13.00 – 13.45 Utredningen om en kommunallag för framtiden 

13.45 – 14.45 Framtidens vård och omsorg

15.15 – 16.15 Kommunikation över kulturgränser
                       – Mänskliga relationer och beteenden

                       Gillis Herlitz, antropolog, etnolog och författare 
                       (Ingen dokumentation)

 

 

 

 

19 september

 

9.15 – 11.00 Parallella seminarierr

Pass 1 kl 9.15 – 10.00 den 19 september

Pass 2 kl 10.15 – 11.00 den 19 september

1. Vägledningen i Redovisningsrevision
    – Vad är på gång i ”vårt” gemensamma arbete.

1. Aktuella redovisningsfrågor – praxisstudien avseende 2013 etc.
 

2. Intervjuteknik.

2. Kommunens beslutsbefogenheter (kommunallagen).

 

11.00 – 12.00 Reflektioner kring valresultatet 
               

12.15 – 13.00 Var befinner sig forskningen 
av
den offentliga sektorn?
               

 

13.00 – 13.15 Aktuellt inom Skyrev 
                       
Bo Basun, revisionsdirektör
                       Landstinget Västernorrland,
                       ordförande i SKYREV