ISA-dagen

 

Styrelsen har beslutat att ISA (Internationell standard för revision och kvalitetskontroll) skall vara vägledande för redovisningsrevisionen inom kommunsektorn.
 
För att öka kunskapen om ISA anordnade utbildningskommittén den 12 januari en informationsdag/utbildningsdag vars syfte var att ge en grundläggande orientering om ISA, vad det är och dess innehåll samt en föraning om hur denna normering kan tillämpas i det kommunala sammanhanget.
 
Det var en givande dag med många intressanta och tänkvärda diskussioner.
 
Dokumentation i form av bilder finner du här:
 
 
Johan Rasmusson bilder  Lars Egenäs bilder