Möten

 
 
STYRELSEN
God Sed kommitten Informations kommitten Utbildnings kommitten
17-02-16   17-01-20  
17-04-21   17-02-24  
17-06-14   17-03-29  
17-08-23   17-05-17  

 

 

 

 

 

 

CERTIFIERINGSNÄMNDEN

OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald
 

Sista ansökningsdag

Sammanträde

17-04-11

17-05-05

17-08-22

17-09-15

17-11-21

17-12-15