Böcker

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris 150 kr exkl. moms.
inkl frakt.

SKYREVs vägledning för verksamhetsrevision

ISBN 978-91-976654-9-0

I skriften "Vägledning för verksamhetsrevision" har Skyrev samlat en redogörelse för de grundläggande utgångspunkterna för kommunal revision och knutit dem samman med förhållningssätt och metodfrågor ur ett yrkesmässigt perspektiv.

Vägledningen är främst avsedd att vara ett stöd för kommunala yrkesrevisorer i det praktiska arbetet med verksamhetsrevision.

(OBS medlemsförmån. Medlemmar med giltig e-postadress kommer att få ett mejl med en länk till ett särskilt beställningsformulär.

Dvs. använd inte detta formulär för att beställa medlemsförmånen.)

.

 

 


 

 

 


 

Priset   295 exkl. moms.
Frakt tillkommer.

SKYREVs normsamling 2015
för den kommunala sektorn

ISBN 978-91-976654-7-6

I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat,
aktuell och väsentlig information om kommunal styrning,
redovisning och revision.
 

Vår målsättning har varit att den skall vara av värde för alla
som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för
dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

 

Nyhet:
I priset ingår en e-pub version som kan hanteras på t.ex. på surfplattor som iPad, android-"plattor" eller bärbara PC.
Fungerar endast om app finns installerad som kan hantera detta.
Den som önskar e-pubversionen meddelar detta till info@skyrev.se

 


.

.
 

En tryckt verion kan
beställas här.

Priset  90:- kr  
exkl. moms.
Frakt tillkommer.

Skriften kan även fritt
laddas ned i form av
en pdf fil

SKYREVs vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting 2014 (utkast)

ISBN 978-91-976654-5-2

Skyrev har som ett led i sin strävan att säkra kvaliteten i den kommunala revisionen i Sverige tagit fram en vägledning för yrkesrevisorers arbete med redovisningsrevision. Vägledningen baseras på ISA och behandlar ett antal förhållanden som kräver särskilda tillämpningsanvisningar.

Vägledningen ska läsas tillsammans med de ISA-standardregler som utges av IAASB (International Accounting and Assurance Standards Board).