Medlem

            

 

Du kan bli medlem i SKYREV om Du 

     -  arbetar som sakkunnig inom kommunal revision

        eller om du

    -  på annat sätt har anknytning tillovanstående verksamhet.

 

I menyn till vänster finns ett formulär för att ansöka om medlemskap.
När du fyller i din ansökan anger du under "Åberopande av kommunala uppdrag" var du är verksam inom den kommunala revisionen.