Branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Våra medlemmar, varav en stor andel är certifierade, finns på alla stora revisionsbyråer och på kommunala revisionskontor runt om i Sverige. SKYREVs mål är bl a att våra medlemmar ska kunna ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Därför har vi bl a inrättat en certifiering av yrkesrevisorer. Kraven för certifieringen kan även användas vid upphandling.

               

Det här är SKYREV:

Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete. Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling, medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning och information.
 
Kontaktperson:
Vilhelm Rundquist
Ordförande SKYREV
(+46) 0767-80 85 06
vilhelm.rundquist@vgregion.se
 

Platsannons:

Borås Stad söker
Revisionschef
Ansökan senast:
2017-06-12

 
 

Guide för kompl. av
utbildning inför certifiering

Årsmöte hålls
14-15 september 2017

 
 

Beställ nu!Skyrevs "Vägledning för
verksamhetsrevision"

finns nu tillgänlig
för beställning